Pravidla soutěže


Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci nebo skupiny představující filmové, seriálové, herní, comicsové, knižní, anime či jiné postavy.

Soutěžícímu musí být nejméně 15 let (soutěžící do 18ti let musí předložit souhlas zákonného zástupce).

Přihlásit se lze pouze předem prostřednictvím online formuláře (přihlašování bude možné do 30. 9. 2021 včetně).

Pokud nebude přihláška úplná, soutěžící nebude do soutěže připuštěn.

Nejpozději do 3. 10. 2021 bude každý z přihlášených informován o stavu jeho registrace a připuštění do soutěže. Přihlášené kostýmy budou předposouzeny na základě dodaných materiálů a podle toho připuštěny do soutěže na Comic-Con Prague. Soutěž má jen omezený počet soutěžních míst.

Soutěžící s kostýmem, který se umístil/byl oceněn na nějaké další kostýmové soutěži nemusí být do soutěže připuštěn.

Kostýmy ve skupině spolu musí tematicky souviset a budou posuzovány společně jako celek. Za skupinu jsou považováni 2 a více vystupujících.

V případě, že se přihlášený soutěžící rozhodne soutěže neúčastnit, musí toto co nejdříve oznámit na email, nejpozději však 24 hodin před konáním soutěže.

Soutěž se skládá ze dvou povinných částí:

Předposouzení – 10-15 minutová prezentace technické stránky kostýmů. Konkrétní čas a místo předposouzení bude soutěžícím upřesněn nejpozději 3. 10. 2021 v emailu potvrzujícím jejich připuštění do soutěže.

Hlavní výstup – výstup/prezentace na pódiu.

Soutěžící budou mít na výstup/prezentaci kostýmu 1-2 min. času, skupiny 3-5 minut.

Soutěžící může mít jednoho asistenta/pomocníka, ten však nesmí být během výstupu na podiu.

Soutěžící budou hodnoceni třemi odbornými porotci, které určí organizační tým.

Posuzovány budou tři základní aspekty: přesnost kostýmu vzhledem k předloze, kvalita provedení kostýmu a výstup/prezentace/roleplay kostýmu. V celkovém hodnocení budou tato tři kritéria zastoupena procentuálně následovně: 40% přesnost kostýmu, 40% kvalita provedení, 20% výstup. Toto platí jak v případě jednotlivců, tak skupin.

Na základě hodnocení porotců budou udělena tři ocenění za nejlepší kostým, druhý nejlepší kostým a třetí nejlepší kostým. V kategorii skupiny porotci stanoví jednu nejlepší skupinu. Na základě hlasování diváků bude navíc udělena cena diváků.

Kostým a výstup nesmí obsahovat nebezpečné a znečišťující předměty jako střelné zbraně, chladné zbraně, funkční luky, části, které mohou znečistit prostor (konfety, třpytky, umělá krev, obarvené tekutiny a barviva, otevřený oheň, nadměrný dým atd.)

Při vystoupení nejsou povolené mikrofony, veškerý zvukový materiál musí být v poskytnutém zvukovém doprovodu. Organizátoři nebudou poskytovat žádné rekvizity např. stoly, židle nebo jiný nábytek. Jakékoli kulisy a rekvizity musí být soutěžícího a jejich instalace a deinstalace nesmí přesáhnout 30 vteřin.

Soutěžící se musí být schopen v kostýmu bezpečně pohybovat v úzkých koridorech, chodit po schodech a šikmých plochách. Není možné si části kostýmu nasazovat na pódiu před výstupem (pokud toto není součástí samotného výstupu).

Bude stanoven termín technické zkoušky pro otestování pódia a výstupu. Pokud se soutěžící v daném termínu nebude schopen dostavit, jeho výstup bude muset proběhnout bez této zkoušky.

Za porušení pravidel, nevhodné chování, rušení a obtěžování ostatních soutěžících může být soutěžící vyloučen ze soutěže a záležitost může být předána k řešení organizátorům conu.